Kwintessence kwaliteit in ontwikkeling

"Het probleem is vaak niet, dat we niet weten wat we moeten doen, maar dat we het eenvoudigweg niet doen"

(Vrij naar: Peter Drucker)

Kwaliteit en schoonheid komen van binnen uit.

Kwintessence begeleidt mensen en organisaties, zodat ze de resultaten en ontwikkeling bereiken, die ze wensen. De kwaliteiten van uw producten of diensten zijn te verbeteren door samen met ons de samenwerking en organisatie binnen uw bedrijf of organisatie te analyseren en te verbeteren. Met onze begeleiding leert u meer te vertrouwen en te sturen op eigen kracht en inzichten.

De essentie van kwaliteit ligt in de relatie, die je als gebruiker met een product of dienst hebt en met de mensen, die de diensten of producten leveren. Die relatie kan goed zijn of minder goed. Kwaliteit is dus altijd subjectief. Het hangt mede af van hoe helder personen en organisaties hun doelen geformuleerd hebben. Belangrijk is de mate waarin die doelen verbonden zijn met hun persoonlijke waarden, opvattingen en kernkwaliteiten. Kwintessence helpt u die relatie zo goed mogelijk (opnieuw) te maken, om zo met meer plezier betere resultaten te bereiken.

Kwaliteit in ontwikkeling speelt een rol bij zowel de ontwikkeling van organisaties als die van de personen die de organisatie dragen. Kwintessence biedt assistentie om uw doelen te bereiken. Het is daarbij essentieel om inzicht te krijgen in de eigen processen van denken en handelen en de aanwezige vaardigheden. Vanuit dit inzicht wordt uw motivatie aangeboord, om te veranderen en echt te bereiken wat u wilt. Want...

"if you do what you did, than you get what you got"

Kwintessence is een bureau voor training en advies, dat gebruik maakt van een brede ervaring in organisaties en participatieve methoden en modellen toepast. Daarbij gebruiken we methoden voor strategische planning, kwaliteits-management, team ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ook maken we gebruik van effectieve follow-up processen. Waar nodig werkt Kwintessence samen met andere bureaus op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling en kwaliteits-management (zie samenwerking).