Capaciteits-versterking

Alles kan tot volle wasdom komen<br/>in verhouding tot zijn omgeving...

Bij capaciteits-versterking gaat het veelal om (partner) organisaties in Internationale Samenwerking en het (leren) nemen van verantwoordelijkheid. Kortom, het vermogen ontwikkelen aan jezelf en anderen te laten zien dat je de belangrijke organisatie-processen beheerst en kwalitatief goede resultaten bereikt. Dit heeft mede te maken met de kunst effectief samen te werken zowel binnen de organisatie (in team-, en organisatie ontwikkeling), als met andere organisaties en belanghebbenden ( institutionele ontwikkeling.)

Kwintessence kan met de betreffende organisatie een doelgericht programma opstellen om een effectief team te ontwikkelen dat zich kenmerkt door: vertrouwen, open en betrokken discussies, inspanning, verantwoordelijkheid en resultaten behalen.

Na een gezamenlijke eerste analyse worden ontwikkel-lijnen uitgezet; zowel op houding als op gedragsniveau. Een effectief systeem van follow-ups geeft nieuwe inzichten om tussentijdse resultaten te benoemen en het leerproces gaande te houden. Zie verder ook leren in teamverband (onder team-ontwikkeling).

Naar behoefte kunnen we andere trainingen inzetten om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld: (Persoonlijk) Leiderschap, Project-management, Financieel- en Kwaliteits-management, Monitoring en Evaluatie.

 

Voorbeeld

Leiding geven aan het proces van samen kiezen wat we belangrijk vinden.

  • Gedurende 3 jaar begeleidden we een grote alphabetisatie organisatie in de Democratische Republiek Congo met een verzelfstandigings-proces. Er was gekozen voor een proces van leren met begeleiding op afstand met drie korte bezoeken per jaar voor: analyse, planning, korte trainingen en follow-ups. Daarnaast volgde het management bij een internationaal trainings-instituut enkele trainingen over management van projecten, financiën en personeel.
  • Het voordeel van de begeleiding op afstand gedurende 3 jaar ten opzichte van begeleiding van ongeveer een jaar met iemand ter plaatse, is tweeledig: (1) Het team staat er echt zelf voor en zal meer moeten oefenen om zelf zaken ter hand te nemen, en (2) Men wordt direct met tussentijdse resultaten geconfronteerd en via coaching gestimuleerd daar zelf lering uit te trekken en zo nodig het eigen handelen bij te sturen

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de details van een dergelijk programma dan is er een case study beschikbaar over dit begeleidings-traject. Deze beschrijft de gebruikte methodieken, het programma en een aantal van de resultaten. Neem hiervoor contact met ons op.