Team-ontwikkeling

Team-ontwikkeling en resultaat

Waarin onderscheidt u zich?

Herkent u de behoefte om:
   uw missie waar te maken;
   voldoende inkomsten te genereren;
   fusie of verzelfstandiging soepel te laten verlopen;
   energie in uw organisatie te houden;
   goede medewerkers te behouden en ze optimaal te laten functioneren;
   leerprocessen te creëren.
Dan bent u mogelijk op zoek naar een effectief en efficiënt proces voor ontwikkeling.

Kwintessence kwaliteit in ontwikkeling heeft ervaring met een doelgericht programma om effectieve teams te ontwikkelen. Deze teams onderscheiden zich door: vertrouwen, open en betrokken discussies, inspanning, verantwoordelijkheid en resultaten leveren. Het programma richt zich op het bereiken van duurzame resultaten. Dit soort organisatie-verandering bereik je niet met een eenmalige training of workshop; daarom begeleiden we organisaties doorgaans een jaar of langer.

Leren in teamverband is een proces van afwisselend reflectie en actie. De veelal met behulp van reflectie verkregen nieuwe inzichten, geven de motivatie voor het ontwikkelen van nieuw gedrag. De ontwikkelde actie geeft tussentijdse resultaten, waarop nieuwe reflectie mogelijk is. Dit leidt weer tot nieuwe inzichten. Daardoor blijft het leerproces in beweging en wordt het in de werkcultuur verankerd. Hierbij gebruiken we regelmatig het Teams to Results® proces.

Het is essentieel dat het leerproces voldoende ruimte biedt om:
  te observeren met een open geest,
  contact te maken met wat je werkelijk wilt,
  en wensen te vertalen naar concreet handelen.

Om de noodzakelijke verdieping te bereiken in persoonlijk leren en leren als team, maakt Kwintessence gebruik van methoden om meer kennis over jezelf te krijgen. Van belang is dat de methode voor iedereen toegankelijk is, de mogelijkheden om je te ontwikkelen snel te onderscheiden zijn voor jezelf en voor collega's en je met concrete oefeningen aan de slag kunt.

"TEAM: Together Everyone Achieves More."

 

Behaalde resultaten van team-ontwikkeling

  • De directeur van een middelbare school vertelde mij dat ze als management-team-leden de reactie kregen positief te zijn veranderd en dat ze nu ook zelf op een natuurlijke manier de reflectie organiseren en ervan leren.
  • Het team van een ontwikkelings-organisatie in Afrika heeft geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen programma en organisatie. Ze gaan in gesprek met de partners die hen financieren, stellen duidelijke doelen voor zichzelf en halen die ook.
  • Andere voorbeelden zijn uitgewerkt in het artikel "Samen leren, anders denken en doen" (zie Inspiratie).

Meer weten?

Wilt u meer weten, een kopie van bovengenoemd artikel, of informatie opvragen over wat bij uw organisatie mogelijk is; neem dan contact met ons op.